הסדר נושים קבוצת יעדים

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מרכז (השופטת עירית וינברג- נטוביץ) מיום 09.06.2023, נושי קבוצת יעדים, שהגישו תביעות חוב, מוזמנים להשתתף באסיפות נושים לשם הצבעה על הצעת הסדר הנושים מטעם חברות קבוצת יעדים והחייב מוטי אברג'יל