הסדר נושים בקבוצת אגרוטופ

נושי קבוצת אגרוטופ (החברות הנחן השקעות בע"מ, הפח תעשיות מתכת בע"מ, ואגרוטופ בע"מ) מוזמנים לאסיפות נושים אשר תתקיימנה ביום חמישי, 15.9.2022 בשעה 16:00 בבית ציוני אמריקה, רח' דניאל פריש 1, ת"א. ההצבעה תיעשה לפי הכרעות בתביעות החוב לצרכי הצבעה, ובאמצעות טפסי הצבעה יעודיים. דיון בתוצאות אסיפות הנושים יתקיים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ביום 22.9.2022. פרטי ההסדר מצורפים לעיון הנושים בקישור זה להלן.