במסגרת הליווי השוטף לחברות השונות, מטפל צוות המשרד, בראשותו של השותף הבכיר עוה"ד אבנר כהן, בכל תחומי המשפט המסחרי, כולל חוזים, מכרזים, ייעוץ לנושאי משרה ולאורגנים של התאגידים כגון הדירקטוריון וההנהלה, עסקאות בעלי עניין, ישיבות ודיווחים הנדרשים מהרשויות או הרגולטור וייעוץ שוטף ביחסי עבודה ודיני עבודה. הכל כפי שמתחייב בנסיבות העניין. כמו כן, למשרד ניסיון רב בהקמת חברות ובליווי גופים העוסקים בהשקעות. מאחר וחלק מהפעילות השוטפת מתנהל מול גורמים בחו”ל, המשרד ערוך לטיפול בתיקים בינלאומיים בשפה האנגלית.

בין הגופים הנהנים מליווי שוטף של המשרד נמנים בנקים, תאגידים עירוניים, תאגידים סטטוטוריים, מכוני מחקר, תאגידים וולונטריים, מרכזים קהילתיים ומוסדות ללא כוונת רווח.

הייצוג המשפטי בערכאות הנדרשות ניתן כחלק בלתי נפרד מהליווי הצמוד לתאגידים שהינם לקוחות קבועים של השותפות. ההכרות הקרובה עם התאגיד מהווה תרומה כפולה. מחד גיסא, נחסך הצורך בהשקעת כספים מיותרת ללימוד נושא התביעה כאשר תאגיד נזקק ליועץ משפטי חיצוני זר הנדרש להכיר את המערכת לראשונה. מאידך גיסא, עומד לרשות התאגיד יועץ משפטי זמין ומומחה, המכיר את התאגיד והרקע לתביעה ויכול לנווט את התנהלותו מהשלבים הראשונים של התפתחות הסכסוך.

במסגרת תחום זה עומד לרשות המשרד ניסיונו רב השנים של עו”ד אבנר כהן, אשר כיהן כיועץ משפטי של תאגידים מסוגים שונים ובנוסף לכך שימש כחבר בהנהלות ודירקטוריונים ובתוך כך יצר היכרות עמוקה עם אופי הפעילות המסחרית בישראל ועם המשטר התאגידי בישראל, על השינויים הרבים שחלו בו במרוצת השנים.

בנוסף למומחיות בנושאים משפטיים שונים, למשרד כהן, וילצ'יק ושות' ידע נרחב בקשת תחומי במשפט האזרחי – מסחרי, המאפשר לו להעניק ליווי משפטי שוטף לחברות מסחריות, תאגידים וארגונים ללא כוונת רווח. גופים אלו נהנים מההבנה העסקית-אסטרטגית של השותפים במשרד ויכולות ניהול מהשורה הראשונה.