מחלקת המשפט המינהלי והמכרזים במשרד כהן וילצ'יק נחשבת לאחת המחלקות המובילות והגדולות בישראל בתחומים אלו. המחלקה עוסקת במגוון רחב של נושאים במישור המינהלי, הן כמייצגים של רשויות והן כמייצגים של לקוחות פרטיים, חברות ועמותות בכל תחומי המשפט הציבורי והמינהלי, ונהנית ממומחיות מיוחדות בדיני מכרזים.

בשנת 2021 הצטרפה לניהול המחלקה המנהלית במשרדנו עו"ד הדס ברוה, הנחשבת לאחת מעורכות הדין המובילות בתחום המשפט הציבורי והמינהלי, ולה ניסיון עשיר בייצוג בעתירות מינהליות, בעתירות לבג"ץ, בוועדות סטטוטוריות ובהליכים הנוגעים לרשויות המדינה והשלטון המקומי.

במחלקה צוות קבוע ומנוסה של עורכי ועורכות דין, אשר עוסק בכל רבדיו של המשפט המינהלי ובמגוון תתי-התמחויות, ובכללן:

רגולציה – המחלקה מייצגת חברות ובעלי עסקים בכל הנוגע לעמידה בתנאי הרגולציה החלים עליהם, וכן בהתנגדות לרגולציה במידת הצורך. הייצוג המשפטי מקיף השתתפות בישיבות ועדות הכנסת בנושאים שונים, ניסוח הצעות חוק וניירות עמדה, ייצוג בדיונים במשרדי הממשלה ובמוקדי קבלת ההחלטות, וייצוג שלל חברות, עמותות ולקוחות פרטיים בבקשות רישיונות מסוגים שונים.

דיני חינוך והשכלה גבוהה – למחלקה עיסוק ייחודי בדיני חינוך והשכלה גבוהה, ובאמתחתה של עו"ד ברוה השותפה המנהלת את המחלקה ניסיון בייצוג במאות הליכים מול משרד החינוך ומחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

דיני עמותות – עו"ד ברוה משמשת כיועצת משפטית קבועה של עמותות גדולות הנתמכות מתקציב המדינה, וכן מספקת שירותי ייעוץ משפטי פרטני לעמותות בכל התחומים, החל משלב הקמתן, המשך בפעילותן השוטפת וכלה בהליכי פירוק עמותות.

ייצוג מול רשות האוכלוסין וההגירה – המחלקה מטפלת בנושאי הגירה לישראל והסדרת מעמד בארץ, לרבות בקשות למתן מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים (ההליך המדורג) ובקשות שהיה מטעמים הומינטריים, וכן בסוגיות הנוגעות להעסקת עובדים זרים.

ייצוג מול משרד הבריאות – המחלקה מטפלת בשלל הליכים מול היחידות השונות במשרד הבריאות, לרבות האגף לרישוי מקצועות רפואיים, אגף ציוד רפואי (אמ"ר), מינהל הסיעוד, נציב קבילות הציבור למקצועות רפואיים, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד), ועדות שיקום, ועדות סיווג ועוד.

דיני עבודה במגזר הציבורי – המחלקה המינהלית של משרדנו מרכזת את הטיפול בתחום דיני העבודה במגזר הציבורי, נישה ייחודית ומתפתחת בפני עצמה המצריכה בקיאות ספציפית בדברי החקיקה והפסיקה הנוגעים לעובדי המגזר הציבורי ולמשרתי גופי הביטחון, כמו גם הבנה מינהלית מעמיקה. צוות המחלקה מכיר לפני ולפנים את זכויותיהם וחובותיהם הייחודיים של עובדי המדינה, עובדי הרשויות המקומיות, משרתי בצבא קבע, שוטרים וסוהרים. עורכי הדין במחלקה מייצגים בשלל הערכאות הרלוונטיות לסקטורים אלו, לרבות בבית הדין לעבודה, בעתירות מינהליות, בעתירות לבג"ץ ובהליכים משמעתיים.

כמו כן מחזיקה המחלקה במומחיות מיוחדת בדיני מכרזים – משרדנו מייצג שלל עמותות, חברות וגורמים פרטיים בהליכי מכרזים, מליווי בשלב הכנת והגשת ההצעה במכרז ועד לשלבי תקיפת תוצאות המכרז במידת הצורך. גם מן העבר השני, משרדנו מייעץ לרשויות ולגופים דו-מהותיים במכרזים, בהזמנות להציע הצעות ובקולות קוראים. בכל תיק, עורכי הדין לומדים את השיקולים המקצועיים והמסחריים הרלוונטיים לעסקה המבוקשת ופועלים בשיתוף פעולה עם צוות של כלכלנים, מהנדסים, מנהלי פרוייקטים ויועצים בתחומים נוספים, החל מגיבוש עקרונות ומתווה ההתקשרות ועד לעריכת המכרזים גופם. לאחר בחירת הזוכה, המשרד ערוך לטפל במכלול ההתקשרויות הכרוכות במכרזים – חוזים והתקשרויות עם קבלנים וספקים, וחוות דעת שוטפות במהלך ביצועם. עובדי המשרד חברים בוועדות המכרזים, או יועצים להן. משרדנו מלווה את עורכי המכרזים והוועדות גם בתחום הליטיגציה המנהלית ומייצג את אותם גופים בהליכים משפטיים ככל שמתנהלים כאלה בקשר להליכי המכרז או לבחירת הזוכה.

הישגים בולטים

  • ייצוג בעתירה לבג"ץ נגד הליך הבחירות לרב העיר לוד בשנת 2017, בעקבותיה ההליך נעצר, בוטל ונערך מחדש.
  • ייצוג בעתירה המתוקשרת לבג"ץ נגד משרד הבריאות בדרישה לאשר הליך תרומת זרע מתורם ידוע, אשר הובילה לשיח משפטי וציבורי ער בנושא ולפסק דין בו קרא בג"ץ למחוקק להסדיר את הנושא בחקיקה ראשית בהקדם.
  • ייצוג בעתירה לבג"ץ נגד משרד האוצר בדרישה להתקנת תקנות ליישום חוק מוסר תשלומים לספקים, בעקבותיה פורסם תזכיר נוסח התקנות.
  • ייצוג בעתירה מינהלית נגד משרד החינוך בנושא חשיפת פרוטוקולים והחלטות הנוגעות לוועדות בין מקצועיות, עתירה שהתקבלה במלואה.
  • ייצוג בעתירה מינהלית נגד משרד החינוך ועיריית ת"א בנושא שיבוץ בחינוך מיוחד, עתירה שהתקבלה במלואה.
  • ייצוג משרתי צבא קבע, שוטרים וסוהרים, בעתירות מינהליות הנוגעות להפסקת שירות, לדרגות ולתפקידים – עתירות שהתקבלו או שבעקבות הגשת ניתן לעותר מבוקשו בהסכמה.
  • המשרד הינו אחד מבין שני המשרדים היחידים בארץ שעורך מכרזים עבור החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, ואשר במסגרתם מתקשרות רשויות מקומיות רבות בישראל בהסכם להענקת שירותים בתחומי המוניציפאליים השונים.
  • ייעוץ משפטי קבוע לעמותות ומלכ"רים מובילים (ההתאחדות לספורט המוטורי בישראל, ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל, אשכולות-ארגון הגג של המדרשות בישראל, לשכת ה-NLP הישראלית, עמותת מרכז המבקרים למסורת יהודית ועוד).