כרמית רבי

שותפה
תחומי התמחות (פירוט):

עו”ד כרמית רבי הינה שותפה במחלקת התכנון והבניה במשרדנו. במסגרת זו עוסקת עו”ד רבי במתן ייעוץ משפטי מקיף ושוטף ללקוחות פרטיים וכן לרשויות מקומיות, ומטפלת במגוון רחב של עניינים הנוגעים לדיני התכנון והבניה, לרבות מתן חוות דעת וטיפול בתיקים משפטיים בפני מוסדות התכנון ובתי המשפט, על ערכאותיהם השונות. פעילותה המשפטית של עו”ד רבי כוללת, בנוסף, גם ליווי משפטי וקידום תכניות בנין עיר והיתרי בניה, לרבות לפי תמ”א 38, התנגדויות לתכניות ולבקשות להיתרים, טיפול בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין, טיפול בהיטלי השבחה, אגרות בניה וכיו”ב. בעבר, שימשה כרמית כיועצת משפטית לוועדה המקומית שקמים וכן כתובעת הועדה המקומית “לב השרון” בהליכים פליליים לפי חוק התכנון והבניה, וכן כתובעת המועצה האזורית “לב השרון” בעבירות על חוק רישוי עסקים וחוקי עזר שונים.

זה שנים שכרמית משמשת כיועצת המשפטית של הועדה המקומית “לב השרון” ומלווה באופן שוטף את פעילותה, לרבות השתתפות קבועה בישיבותיה, ייצוגה בהליכים משפטיים והענקת יעוץ משפטי שוטף בתחום התכנון והבניה.

כמי שהקדישה את חייה המקצועיים לתחום התכנון והבניה, לעו”ד רבי ניסיון עשיר בתחום והיא מחזיקה בהתמחות ייחודית בקריאה ובבדיקה של בקשות להיתרי בניה ושל תכניות על כל סוגיהן.

עו”ד רבי היא גם הנדסאית אדריכלות ובעבר הועסקה כבודקת תכניות ובקשות להיתרים בועדה המקומית לתכנון ולבניה “לודים”.

היסטוריה:

עו”ד רבי התמחתה במשרד עוה”ד אהרונסון-אבולעפיה-גלאון-צין-אמודאי ושות’, במחלקת תכנון ובניה.

עו”ד רבי חברת לשכת עורכי הדין משנת 2002 אז הצטרפה למשרדנו, תחילה כעורכת דין מן המניין והחל משנת 2013 כשותפה.