הלל גלקופ

שותף
תחומי ההתמחות:

עו”ד הלל גלקופ הינו עורך דין במחלקת התכנון והבניה במשרדנו. במסגרת זו עוסק הלל במתן ייעוץ משפטי מקיף ושוטף ללקוחות פרטיים וכן לרשויות מקומיות, ומטפל במגוון רחב של עניינים הנוגעים לדיני התכנון והבניה, לרבות מתן חוות דעת וטיפול בתיקים משפטיים בפני מוסדות התכנון ובתי המשפט, על ערכאותיהם השונות. פעילותו המשפטית של הלל כוללת, בנוסף, גם ליווי משפטי וקידום תכניות בנין עיר והיתרי בניה, לרבות לפי תמ”א 38, התנגדויות לתכניות ולבקשות להיתרים, טיפול בתביעות פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעין, טיפול בהיטלי השבחה, הפקעות, אגרות בניה וכיו”ב. להלל ניסיון עשיר בתחום היטל ההשבחה ותביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

היסטוריה תעסוקתית:

הלל התמחה במשרד עוה”ד שביט, בראון, גלאון, צין, יגור ושות’, במחלקת התכנון והבניה ולאחר מכן עבד כ-5 שנים במשרד עוה”ד “אברהם-בר” כעו”ד במחלקת התכנון והבניה. בשנת 2022 צורף הלל כשותף במשרדנו.

רקע אקדמי:

תואר LL.B מאוניברסיטת בר אילן בשנת 2010.
תואר M.A בגאוגרפיה עם התמחות בתכנון, סביבה וחברה מאוניברסיטת תל-אביב בשנת 2017.
חבר לשכת עורכי הדין משנת 2011.