תחומי התמחות :

עו”ד שירלי סופר-דמרי עומדת בראש מחלקת המכרזים במשרדנו והנה מומחית לעריכת מכרזים בתחומים רבים, שונים ומגוונים עם התמחות מיוחדת במכרזים במקרקעין ומכרזי BOT / PFI.  כמו כן משמשת עוה”ד סופר יועצת משפטית של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ, שהינה חברה בבעלות מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות המקומיות, ובמסגרת זו אחראית על פרסום של עשרות מכרזי מסגרת, מדי שנה, בכל תחומי העיסוק של הרשויות המקומיות בישראל וכן מעניקה יעוץ משפטי שוטף בתחום לרשויות מקומיות שונות.

עוה”ד סופר גם מלווה ספקים בהליך הגשת הצעות למכרזים, בתחומים שונים, החל מבדיקת תנאי המכרז ועד לגיבוש המלא של מכלול מסמכי ההצעה למכרז. כמו כן, עוסקת עוה”ד סופר בייצוג משפטי בעתירות מנהליות בכל ההיבטים הנוגעים לדיני מכרזים.

בנוסף עוסקת עו”ד סופר גם בעריכת עסקאות במקרקעין, שלא מכוח מכרזים ובמימון חוץ בנקאי.

היסטוריה תעסוקתית:

טרם הצטרפותה למשרד בשנת 2005, הועסקה עוה”ד סופר במשרד עו”ד יהודה זהבי. בשנת 2009 צורפה כשותפה למשרד כהן, וילצ’יק ושות’.

רקע אקדמי:

עו”ד סופר הינה בוגרת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, לאחר שהשלימה את לימודי המשפטים במכללת “רמות משפט”.

שנת הסמכה כעו”ד:

עו”ד סופר הוסמכה כעו”ד בלשכת עורכי הדין בישראל בשנת 1997.

שירלי סופר-דמרי

שותפה
Shirly_01_500px