נושי החברה הטוענים לחובות החברה כלפיהם מתבקשים להגיש למפרק הזמני תביעות חוב.

על מנת להקל על הנושים הרבים שהשקיעו כספים בחברה, ערכנו עבורכם טופס תביעת חוב מובנה להגשה, שבסיומו פירוט האסמכתאות שיש לצרף לתביעת החוב (ככל שישנן) – להורדת טופס תביעת חוב לחצו כאן.

יש להגיש טופס תביעת חוב חתום על ידי הנושה ומאומת על ידי עורך דין.

ככל שתביעת החוב מוגשת על ידי מיופה כוח, יש לצרף גם ייפוי כוח חתום על ידי הנושה ומאומת על ידי עורך דין – להורדת טופס ייפוי כוח לחצו כאן.

את תביעת החוב והמסמכים המצורפים אליה יש להגיש למשרדנו בכתובת אבא הלל 14 רמת גן, או בפקס 03-7519191 או בדוא”ל utrade@cwlaw.co.il

הודעה לנושי חברת יוטרייד פרימיום בע”מ (בפירוק זמני) ח.פ. 514013481 (להלן: “החברה”)

כנגד החברה הוגשו שתי בקשות לפירוק החברה וביום 24.12.2015 התקיים בהן דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בהמשך לדיון ובאותו היום ניתנה החלטה הממנה את עו”ד אלעד עפארי ממשרדנו כמפרק זמני לחברה – להורדת צו המינוי לחצו כאן.

במסגרת ההחלטה קיבל המפרק הזמני סמכויות חקירה ותפיסת נכסים רחבות.

בימים אלה מנהל המפרק הזמני חקירה מקיפה לשם התחקות אחר כספי ונכסי החברה ואחר נסיבות קריסת החברה.

צרו קשר

צרו קשר

* שדה חובה

פרטי התקשרות
  • דרך אבא הלל 14, בנין עוז
    רמת-גן, 52506
  • 03-6119000
  • 03-7519191